TUYỂN DỤNG

Công việc Chuyên ngành Vị trí Tính chất công việc Nơi làm việc
Giám Đốc Kinh Doanh Chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh Giám đốc Toàn thời gian TP Hồ Chí Minh / Hà Nội
Chuyên viên ABC Chuyên ngành 1 Nhân viên bán hàng Toàn thời gian TP Hồ Chí Minh
Chuyên viên kinh doanh Chuyên ngành marketing Nhân viên kinh doanh khu vực Toàn thời gian TP Hồ Chí Minh/ Đồng Nai