More quality for life
Tư vấn hỗ trợ đại lý trưng bày sản phẩm
Tư vấn hỗ trợ đại lý trưng bày sản phẩm

QUY ĐỊNH

(V/v: Cấp tủ, kệ trưng bày sản phẩm - 2016)

I. Đối tượng áp dụng:

- Tất cả các đại lý, cửa hàng bán sen vòi mang thương hiệu Luxta có nhu cầu trang bị tủ, kệ trưng bày.

II. Thời gian áp dụng:

Từ ngày 15/03/2016 đến khi có thông báo mới.

III. Tiêu chuẩn để được trang bị tủ, kệ trưng bày:

- Ưu tiên khu vực phát triển mới: Nha Trang, Phan Thiết

- Ưu tiên Khu vực, cửa hàng có đối thủ cạnh tranh trực tiếp: Vũng Tàu, Gò Vấp

- Ưu tiên cửa hàng có doanh số lớn, trung tâm thành phố, thanh toán đúng quy định.

- Cửa hàng có vị trí thuận lợi, trưng bày đẹp và tiềm năng trong khu vực.

- Đảm bảo đơn hàng tối thiểu theo quy định của Công ty .

- Sau khi được cấp kệ trưng bày, cửa hàng phải cam kết chỉ sử dụng kệ này trưng bày duy nhất sản phẩm sen vòi Luxta.

 

IV. Quy cách kệ, tủ trưng bày: có 3 loại

- Tủ đứng: ngang x cao (1,2 m x 2,2 m)

- Kệ treo tường: ngang x cao (2,4 m x 1,2 m)

- Kệ theo yêu cầu.

 

V. Chính sách hỗ trợ:

1. Trường hợp ưu tiên 1: Cửa hàng lần đầu bán sản phẩm Luxta thuộc khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu kệ trưng bày

 

Chỉ tiêu

Mức quy định

1. Loại tủ, kệ (tiêu chuẩn)

- Loại tủ đứng: (ngang 1,2m x cao 2,2m)

- Loại kệ treo: (cao 1,2m x ngang 2,4 m)

Yêu cầu:

 

2. Tổng giá trị đơn hàng

- Từ 28 triệu đồng trở lên (xét duyệt theo khu vực cụ thể)

3. Mức hỗ trợ trưng bày

- Công ty có hỗ trợ mẫu

4. Danh mục đơn hàng

- Cửa hàng có thể chọn mẫu bất kỳ trong tổng số mẫu trong danh mục ưu tiên (đính kèm), số lượng tối thiểu 2/3 tổng giá trị đơn hàng lấy.

- Ngoài ra, khách hàng có thể lấy thêm một số mẫu ngoài danh mục ưu tiên, số lượng không hạn chế.

5. Thời gian thanh toán nợ

 

- 10 ngày sau khi nhận hàng (trường hợp đặc biệt cũng không được quá 15 ngày)

6. Hàng mẫu trưng bày

Full mẫu trên tủ, kệ nhưng không được trùng mẫu

7. Phí vận chuyển tủ, kệ

Công ty hỗ trợ (trong phạm vi KV Tp.HCM)

 

2. Trường hợp ưu tiên 2: Cửa hàng lần đầu bán sản phẩm Luxta không thuộc khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, cửa hàng mới tiềm năng có nhu cầu kệ trưng bày.

 

Chỉ tiêu

Mức quy định

1. Loại tủ, kệ (tiêu chuẩn)

- Loại tủ đứng: (ngang 1,2m x cao 2,2m)

- Loại kệ treo: (cao 1,2m x ngang 2,4 m)

Yêu cầu:

 

2. Tổng giá trị đơn hàng

- Từ 35 triệu đồng trở lên (xét duyệt theo khu vực cụ thể)

3. Mức hỗ trợ trưng bày

 

- Công ty có hỗ trợ mẫu

4. Danh mục đơn hàng

- Cửa hàng có thể chọn mẫu bất kỳ trong tổng số mẫu trong danh mục ưu tiên (đính kèm), số lượng tối thiểu 2/3 tổng giá trị đơn hàng lấy.

- Ngoài ra, khách hàng có thể lấy thêm một số mẫu ngoài danh mục ưu tiên, số lượng không hạn chế.

5. Thời gian thanh toán nợ

 

- 10 ngày sau khi nhận hàng (trường hợp đặc biệt cũng không được quá 20 ngày)

6. Hàng mẫu trưng bày

Full mẫu trên tủ, kệ nhưng không được trùng mẫu

7. Phí vận chuyển tủ, kệ

Công ty hỗ trợ (trong phạm vi KV Tp.HCM)

 

3. Trường hợp 3: Cửa hàng đang bán hàng Luxta – cấp tủ, kệ miễn phí

 

Chỉ tiêu

Mức quy định

1. Loại tủ, kệ  (tiêu chuẩn)

- Loại tủ đứng: (ngang 1,2m x cao 2,2m)

- Loại kệ treo: (cao 1,2m x ngang 2,4 m)

- Kệ theo yêu cầu có kích thước nhỏ (gần giống kệ tiêu chuẩn)

Yêu cầu:

 

2. Tổng giá trị đơn hàng

Trong đó:

- Giá trị mẫu trưng bày

- Từ 40 triệu đồng trở lên

 

- Khoảng 17 triệu đồng

3. Mức hỗ trợ trưng bày:

- Giảm 7% trên giá trị mẫu

4. Danh mục đơn hàng

- Cửa hàng có thể chọn một mẫu bất kỳ trong tổng số mẫu của danh mục ưu tiên (đính kèm), giá trị mẫu trưng bày khoảng 17 triệu đồng .

- Giá trị đơn hàng còn lại, khách hàng có thể lấy mẫu bất kỳ trong tổng số mẫu công ty hiện có.

5. Thời gian thanh toán nợ

 

- 10 ngày sau khi nhận hàng (trường hợp đặc biệt cũng không được quá 15 ngày)

6. Hàng mẫu trưng bày

Full mẫu trên tủ, kệ nhưng không được trùng mẫu

7. Phí vận chuyển tủ, kệ

Công ty hỗ trợ (trong phạm vi KV Tp.HCM)

 

4. Trường hợp 4: Cửa hàng có nhu cầu trang bị kệ trưng bày có kích thước tùy chọn 

 

Chỉ tiêu

Mức quy định

1. Loại tủ, kệ  (theo y/c)

- Kích thước theo yêu cầu của cửa hàng.

Yêu cầu:

 

2. Tổng giá trị đơn hàng

Trong đó:

- Giá trị mẫu trưng bày

- Từ 45 - 60 triệu đồng trở lên (tùy theo quy mô)

 

- Khoảng 20 triệu đồng

3. Mức hỗ trợ trưng bày:

- Giảm 10% giá trị mẫu

4. Danh mục đơn hàng

- Cửa hàng có thể chọn một mẫu bất kỳ trong tổng số mẫu của danh mục ưu tiên (đính kèm), giá trị mẫu trưng bày khoảng 20 triệu.

- Giá trị đơn hàng còn lại, khách hàng có thể lấy mẫu bất kỳ trong tổng số mẫu công ty hiện có.

5. Thời gian thanh toán nợ

 

- 10 ngày sau khi nhận hàng (trường hợp đặc biệt cũng không được quá 15 ngày)

6. Hàng mẫu trưng bày

Full mẫu trên tủ, kệ nhưng không được trùng mẫu

7. Phí vận chuyển tủ, kệ

Công ty hỗ trợ (trong phạm vi KV Tp.HCM)

 

Lưu ý: tùy theo từng trường hợp cụ thể Công ty có mức thỏa thuận cho phù hợp.

 

5. Trường hợp 5: Cửa hàng đã có kệ trưng bày Luxta cần thay đổi sản phẩm mới

a. Cửa hàng đã có kệ Luxta:

 

Chỉ tiêu

Mức quy định

1. Tổng giá trị đơn hàng

Trong đó:

- Giá trị mẫu trưng bày

- Không hạn chế

 

- Tối đa 15-18 triệu đồng

2. Mức hỗ trợ trưng bày:

 

  •  Giảm 10% đối với mẫu nóng lạnh, giảm 15% đối với mẫu lạnh.

3. Danh mục đơn hàng

- Cửa hàng có thể chọn một mẫu bất kỳ trong tổng số mẫu của danh mục ưu tiên (đính kèm), giá trị mẫu trưng bày tối đa 18 triệu đồng.

- Khách hàng có thể lấy mẫu bất kỳ trong tổng số mẫu công ty hiện có, số lượng lấy thêm không hạn chế.

4. Thời gian thanh toán nợ

 

- 10 ngày sau khi nhận hàng (trường hợp đặc biệt cũng không được quá 15 ngày)

5. Hàng mẫu trưng bày

Full mẫu trên tủ, kệ nhưng không được trùng mẫu.

 

b. Cửa hàng tự trang bị kệ:

 

Chỉ tiêu

Mức quy định

1. Tổng giá trị đơn hàng

- Xét duyệt từng trường hợp cụ thể, giá trị đơn hàng tối đa là 15 triệu đồng.

2. Mức hỗ trợ trưng bày:

 

- Giảm 15% cho tất cả các mẫu trong danh mục cửa hàng chọn (mỗi loại 1 cái)

3. Danh mục đơn hàng

- Ưu tiên cửa hàng chọn mẫu bất kỳ trong danh mục hàng mẫu ưu tiên (đính kèm).

4. Thời gian thanh toán nợ

 

- 10 ngày sau khi nhận hàng (trường hợp đặc biệt cũng không được quá 15 ngày)

5. Hàng mẫu trưng bày

Full mẫu trên tủ, kệ nhưng không được trùng mẫu

 

DANH MỤC ĐƠN HÀNG MẪU

Tên sản phẩm

Đặc tính

Mã hiệu

Lavabo

Lạnh

Ưu tiên 1: L-1101B9, L-1101X3, L-1103

L-1106T2, L-1108T1, L-1112M, L-1114T1

L-1114F, L-1114T1, L-1114T3, L-1114WT3

Ưu tiên 2:

L-1102D, L-1102V, L-1109F, L-1109T3.

Nóng lạnh

Ưu tiên 1: L-121, L-1210X6, L-1214X3, L-1217, L-1220, L-1221, L-1222, L-1222X6

Ưu tiên 2: L-1203, L-1210, L-1211, L-1214.

Sen tắm

Lạnh

Ưu tiên: L-2102T3, L-2112M, L-2114F

L-2114T3, L-2114WT3.

Nóng lạnh

Ưu tiên 1:

L-2210X6, L-2214, L-2214X3, L-2217, L-2220, L-2220S, L-2221, L-2222, L-2222X6.

Ưu tiên 2: L-2210, L-2211, L2211B

Vòi chén

Lạnh

Ưu tiên: L-3105, L-3105M, L-31114F

L-3114T3, L-3114T3B, L-3114WT3, L-3118F, L-3118K, L-3118T3

Nóng lạnh

Ưu tiên 1: L-3207, L-3221, L-3222

Ưu tiên 2:

L-3203, L-3206, L-3206V, L-3206X, LK-322

Vòi hồ

Lạnh

Ưu tiên: L-4102, L-4102CM, L-4102T3

L-4114T1, L-4114F, L-4114T3, L-4114WT3

Sen cây

Nóng lạnh

Ưu tiên 1: L-7202, L-7211, L-7214X3, L-7216N, L-7216V,  L-7220.

Ưu tiên 2: L-7209

Phụ kiện

Lạnh

Ưu tiên: L-5101, L-5101C, L-5101N, L-5104

L-5106, L-5107, L-5109, T2, T7, T11, T12, T14, T15, T16, T17

Hệ thống cửa hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Duc loc binh tan
ch phuong anh
khach hang